REKLAMA

MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2020-11-02 15:34
publikacja
2020-11-02 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) zawarła umowę z jednym z największych komercyjnych ubezpieczycieli w USA („Umowa”), dzięki której Medi-Lynx będzie akceptowanym świadczeniodawcą usług medycznych w sieci ubezpieczyciela (ang. in-network) na terenie USA.
Zgodnie z zapisami Umowy usługi wykonane przez Medi-Lynx na rzecz pacjentów od dnia 2 listopada 2020 r. będą rozliczane zgodnie z nowymi, uzgodnionymi w Umowie stawkami refundacyjnymi. Zarząd Spółki oczekuje wpływu zawartej Umowy na wyniki operacyjne Grupy począwszy od 1Q 2021r. Po zawarciu Umowy Zarząd Spółki szacuje, że w zasięgu „in-network” w USA znajduje się ok. 85% osób ubezpieczonych w USA.
Rozpoczęcie współpracy Medi-Lynx z istotnym płatnikiem jest dla całej Grupy Medicalgorithmics ważnym kamieniem milowym na drodze do osiągniecia średnioterminowego celu, jakim jest zmiana modelu biznesowego poprzez zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami komercyjnymi, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 4/2019. W ocenie Zarządu zmiana modelu biznesowego jest kluczowym procesem prowadzącym do zwiększenia liczby świadczonych usług przez Medi-Lynx na terenie USA, a tym samym zwiększenia przychodów Medi-Lynx.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-02 Marek Dziubiński Maksymilian Sztandera Prezes Zarządu Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki