REKLAMA

MEDICALGORITHMICS S.A.: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

2020-03-18 17:17
publikacja
2020-03-18 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-18
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje informację o potencjalnym wpływie pandemii COVID-19 na działalność, wyniki finansowe oraz płynność Spółki i całej Grupy Kapitałowej.
Grupa Medicalgorithmics z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG osiąga około 94% przychodów na terytorium USA. Pozostała część przychodów pochodzi z działalności w Polsce
i innych państwach Unii Europejskiej, Kanadzie oraz Australii.
Ze względu na wdrażane w wielu krajach na świecie obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób oraz funkcjonowania zakładów pracy, urzędów, placówek handlowych i medycznych, Zarząd Spółki identyfikuje ryzyko istotnego obniżenia przychodów z tytułu świadczonych usług co najmniej w marcu i kwietniu 2020 roku.
Przewidywane obniżenie przychodów dotyczy głównie rynku USA i będzie wywołane przede wszystkim prawdopodobnym spadkiem liczby pacjentów korzystających z badań EKG przy użyciu technologii PocketECG, co w konsekwencji będzie skutkować zmniejszeniem się liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli co najmniej w marcu i kwietniu 2020 roku. Na datę niniejszego raportu Zarząd Spółki nie odnotował istotnego spadku, przy czym rzetelna ocena sytuacji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnych miesiącach, o czym Zarząd Spółki będzie informować w comiesięcznych raportach bieżących jak dotychczas. Natomiast na chwilę obecną dla przychodów Grupy osiąganych poza USA wpływ ww. ograniczeń nie jest istotny ze względu na abonamentowy charakter rozliczeń z odbiorcami usług Spółki poza USA.
Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że mając na uwadze nietypowość obecnej sytuacji, a także jej dynamiczny rozwój, w tym wprowadzanie reglamentacyjnych regulacji prawnych, nie sposób obecnie określić faktycznego wpływu zaistniałej sytuacji na przyszłe funkcjonowanie rynku, a w tym na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej, w tym samej Spółki, oraz na jej przyszłe wyniki finansowe. W przypadku wystąpienie zdarzeń, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, które istotnie wpłyną na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej oraz jej przyszłe wyniki finansowe, Spółka przekaże odnośne informacje stosownym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-18 Marek Dziubiński Maksymilian Sztandera Prezes Zarządu Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki