REKLAMA

MEDICALGORITHMICS S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

2021-05-06 17:02
publikacja
2021-05-06 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2021 r. zgodnie z ogłoszoną polityką wypłaty dywidendy (Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 29 maja 2017 r.) podjął uchwałę nr 2/2021 zgodnie, z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.205.222,66 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki („Rekomendacja”).
Opracowując Rekomendację, Zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa”) wynikające z nadal trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe Grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją rozwoju technologicznego produktów zgodnie ze średnio- i długoterminowymi planami Grupy.
Spółka jednocześnie wyjaśnia, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje
w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas
w Spółce.
Rekomendacja Zarządu podlega ocenie Rady Nadzorczej.
Ostateczną decyzję o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Marek Dziubiński Maksymilian Sztandera Prezes Zarządu Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki