25,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Powszechnego_Towarzystwa_Emerytalnego_PZU_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-04
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. („PTE PZU”) występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. poz. 623 z 2019 roku).

PTE PZU zawiadamia, że w wyniku zawarcia w dniu 30 września 2019 roku transakcji kupna 7 500 (siedmiu tysięcy pięciuset) akcji Spółki na GPW w Warszawie, po jej rozliczeniu w dniu 2 października 2019 roku, OFE PZU zwiększył dotychczas posiadany udział wynoszący ponad 10% ogólnej liczby głosów w o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 436 861 akcji Spółki, co stanowiło 12,11% jej kapitału zakładowego oraz 436 861 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 12,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Po zawarciu transakcji OFE PZU posiada 444 361 akcji Spółki, co stanowi 12,32% jej kapitału zakładowego oraz 444 361 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 12,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

OFE PZU poinformowało, że:

•nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
•nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
•nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A..pdfZawiadomienie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A..pdf Zawiadomienie przekazane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-04 Maksymilian Sztandera Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.