REKLAMA

MEDIAN POLSKA: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-07-27 16:43
publikacja
2021-07-27 16:43
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 lipca 2021 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie przystąpiło do rozpatrzenia punktu porządku obrad związanego z podjęciem uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw. Poza wskazanym wyżej odstąpieniem od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad, nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210727_164335_0000135421_0000133627.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki