REKLAMA
Tour de spółki

MEDIAN POLSKA S.A.: Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta

2019-09-23 16:10
publikacja
2019-09-23 16:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Spółkę na dostawę środków trwałych dla spółki Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach ("Salag").W zawiadomieniu przekazanym przez Salag wskazano, iż złożona przez Spółkę oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Dodatkowo Salag oświadczył, iż przyjął ofertę oraz dokonał zamówienia zaoferowanego zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych o cechach technicznych zgodnych z danymi technicznymi przedstawionymi w ofercie. Spółka dodatkowo wskazuje, iż łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 9.515.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych).

O podpisaniu właściwej umowy z Salag na dostawę zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych Spółka poinformuje odrębnym komunikatem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Tomasz Serafin Prezes Zarządu Serafin
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki