REKLAMA

MEDIAN POLSKA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2021-08-12 12:20
publikacja
2021-08-12 12:20
Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2020 r. Rada Nadzorcza powołała w drodze dokooptowania p. Małgorzatę Serafin do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej. W załączeniu Spółka przekazuje życiorys zawodowy Pani Małgorzaty Serafin.

Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w §6 ust. 1 w zw. z §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect, tj. nieprzekazaniu w trybie niezwłocznym informacji o powołaniu p. Małgorzaty Serafin do Rady Nadzorczej. Niniejsze naruszenie nie było celowe, a wynikało z natłoku spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Spółki.

Podstawa prawna:
- §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").

Załączniki
20210812_122029_0000135975_0000134284.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki