MEDIACAP S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

2019-07-26 15:14
publikacja
2019-07-26 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-26
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r. na dzień 30 września 2019 r.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 11 września 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-26 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2019-07-26 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki