REKLAMA

MEDIACAP S.A.: Zmiana terminów publikacji raportów finansowych w 2021 roku

2021-05-07 16:37
publikacja
2021-05-07 16:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Zmiana terminów publikacji raportów finansowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości:

1) skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku na dzień 31 maja 2021 r.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 12 maja 2021 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku,

2) skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2021 roku na dzień 30 września 2021 r.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 7 września 2021 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2021-05-07 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki