REKLAMA

MEDIACAP S.A.: Zamiar połączenia spółek zależnych i zmiana nazw spółek

2021-03-17 11:47
publikacja
2021-03-17 11:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Zamiar połączenia spółek zależnych i zmiana nazw spółek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. pomiędzy Emitentem oraz jego spółkami zależnymi, Booost sp. z o.o. (dalej: „Booost”) oraz The Digitals sp. z o.o. (dalej: „The Digitals”) został zawarty list intencyjny regulujący zamiar połączenia spółek Booost i The Digitals. Połączenie nie ma wpływu na działalność operacyjną spółek, która w obu wypadkach będzie kontynuowana bez zmian – jest natomiast elementem uproszczenia formalnej struktury grupy kapitałowej.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Booost na The Digitals. Na skutek połączenia spółka Booost zostanie rozwiązana, a The Digitals wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Booost. Ze względu na fakt, że The Digitals jest jedynym wspólnikiem Booost oraz posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Booost, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym, na podstawie przepisów art. 516 k.s.h. Zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego The Digitals oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym The Digitals przez wspólników Booost.

Tego samego dnia Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek zależnych od Emitenta, tj. Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. („Scholz & Friends Warszawa”), The Digitals oraz Booost podjęły uchwały o zmianach nazw tych spółek:

• Scholz & Friends Warszawa została zmieniona na Freundschaft sp. z o.o.,
• The Digitals została zmieniona na Grupa Freundschaft sp. z o.o., przy czym spółka będzie posługiwała się także marką handlową Freundschaft The Digitals,
• Booost została zmieniona na Freundschaft Commerce sp. z o.o.

Tym samym segment Grupa S/F będzie odtąd nazywał się Grupa Freundschaft.

Zmiany firm wejdą w życie po dokonaniu wpisu zmian umów spółek do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Wskazane powyżej zmiany są kolejnym etapem zmian w Grupie S/F, po nabyciu 25% udziałów Scholz & Friends Warszawa oraz zmianach w zarządach spółek grupy, o czym Emitent informował w komunikatach nr 6/2021 z dnia 10.03.2021 r. oraz nr 8/2021 z dnia 15.03.2021 r.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-17 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2021-03-17 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki