REKLAMA

MEDIACAP S.A.: Uchwały podjęte na NWZA w dniu 24 sierpnia 2021 r.

2021-08-25 13:38
publikacja
2021-08-25 13:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_na_WZA_24-08-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-25
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Uchwały podjęte na NWZA w dniu 24 sierpnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2021 roku wraz treścią projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Przy każdej podjętej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 sierpnia 2021 r. nie podjęło uchwały nr 3 objętej punktem 6 porządku obrad, w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Zarząd Spółki informuje również, że do uchwały nr 2 i nr 4 pełnomocnik akcjonariusza wniósł sprzeciw.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 7 porządku obrad obejmującego uchwałę w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy jako bezprzedmiotowej w związku z niepodjęciem uchwały objętej pkt 6 porządku obrad.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte na WZA 24-08-2021.pdfUchwały podjęte na WZA 24-08-2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-25 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2021-08-25 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki