REKLAMA

MEDIACAP S.A.: Szacunkowe przychody za 4 kwartał 2020

2021-03-02 07:36
publikacja
2021-03-02 07:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Szacunkowe przychody za 4 kwartał 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Szacowane przychody ze sprzedaży, w dotkniętym przez COVID-19, 4 kwartale roku 2020, wyniosły około 43 mln PLN (-16% wobec 51 mln PLN Q42019), co przełoży się na około 5,7mln wyniku EBITDA (wobec 7mln PLN w 2019 r.). Największy spadek zanotował segment reklamowy S/F, oraz biznes badawczy IQS, w których obostrzenia związane z pandemią powodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności (m.in. działalności związanej z organizacją eventów czy zogniskowanych wywiadów grupowych). Od początku pandemii największą odporność na negatywny wpływ COVID przejawia biznes influencer marketingu. W 4 kwartale LTTM osiągnął około 19,1mln PLN przychodów (7% wzrostu wobec Q4 2019), co było najlepszym wynikiem w historii spółki i powinno przełożyć się na wzrost wyniku EBITDA tej spółki rok do roku.

Emitent szacuje, iż w całym 2020 r. przychody z działalności kontynuowanej Grupy wyniosły 122,6mln PLN (-8%r/r), a zysk EBITDA wyniósł ponad 10mln PLN (wobec 12,2 mln rok wcześniej), co zgodnie z wcześniejszymi założeniami, przełoży się na dodatni wynik netto i zysk dla akcjonariuszy jednostki dominującej.
Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za 2020 rok nastąpi w dniu 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-02 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2021-03-02 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
2021-03-02 Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki