REKLAMA

MEDIACAP S.A.: Pismo w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania

2021-10-12 21:13
publikacja
2021-10-12 21:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-12
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Pismo w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 października 2021 roku otrzymał od Ravenmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Raven”), działającej w imieniu własnym i jako reprezentant porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego stronami są Raven, Posella IF1 Limited z siedzibą w Mriehel (Malta), Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), Pan Jacek Olechowski, Pani Edyta Gurazdowska, Pan Marcin Jeziorski i Pan Artur Osuchowski („Porozumienie”) pismo przekazujące informację, że w dniu 12 października 2021 roku doszło do podpisania umów tworzących łącznie komplet dokumentacji dotyczącej udzielenia na rzecz Raven finansowania w formie pożyczki. Środki z tej pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez Raven akcji Spółki. W związku z podpisaniem ww. umów strony Porozumienia podjęły decyzję o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki.

Zamiarem stron Porozumienia jest ogłoszenie wezwania w terminie do dnia 14 października 2021 roku. Strony Porozumienia nie podjęły jeszcze decyzji odnośnie ceny nabycia akcji Spółki w ramach wezwania.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-12 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2021-10-12 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki