REKLAMA

MEDIACAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 24.08.2021 r.

2021-08-31 21:37
publikacja
2021-08-31 21:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 24.08.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 24.08.2021 r.

1) Posella IF1 Limited *:
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA – 9 361 820,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 9 361 820,
Udział w ogólnej liczbie głosów (%) – 49,75 %,
Udział w liczbie głosów obecnych na NWZA (%) – 66,61 %.

2) Edyta Mariola Gurazdowska:
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA – 1 316 658,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 1 316 658,
Udział w ogólnej liczbie głosów (%) – 7,02 %,
Udział w liczbie głosów obecnych na NWZA (%) – 9,37 %.

3) Marcin Piotr Jeziorski:
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA – 855 171,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 855 171,
Udział w ogólnej liczbie głosów (%) – 4,54 %,
Udział w liczbie głosów obecnych na NWZA (%) – 6,08 %.

4) FAMILIAR S.A. SICAV-SIF:
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA – 908 535,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 908 535,
Udział w ogólnej liczbie głosów (%) – 4,83 %,
Udział w liczbie głosów obecnych na NWZA (%) – 6,46 %.

*Podmiot powiązany z Jackiem Olechowskim; łącznie Jacek Olechowski (bezpośrednio i pośrednio przez podmioty powiązane) posiadał na NWZA 9 801 036 głosów stanowiących 69,74% głosów reprezentowanych na NWZA oraz 52,08% ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w związku z zawarciem w dniu 5 lipca 2021 r. Ravenmedia sp. z o.o. oraz przez akcjonariuszy Spółki, tj. Posella IF1 Limited, Posella Limited, Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego oraz Artura Osuchowskiego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.), akcjonariusze Ci na NWZA MEDIACAP S.A. w dniu 24 sierpnia 2021 r. posiadali łącznie 12 115 545 akcji uprawniających do wykonywania 12 115 545 głosów, co stanowiło 86,20% głosów na tym NWZA i 64,38% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2021-08-31 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki