1,63 zł
3,16% 0,05 zł
MediaCap SA (MCP)

Inwestycja MEDIACAP SA w spółkę gamingową.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-20
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Inwestycja MEDIACAP SA w spółkę gamingową.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MEDIACAP SA ("Emitent") informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku Emitent zawarł ze spółką Gameset sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Gameset", lub "Spółka"), oraz udziałowcami Spółki, umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Emitenta w Spółce ("Umowa Inwestycyjna"), która pozwoli Emitentowi na osiągnięcie 27,8% udziału w kapitale zakładowym Gameset oraz ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Gameset.
Gameset prowadzi działalność polegającą na marketingu gamingowym (działalność reklamowa i promocyjna dotycząca gier komputerowych lub z wykorzystaniem gier komputerowych).
W Umowie inwestycyjnej Strony postanowiły m.in. o:
1. dokonaniu inwestycji w Gameset, polegającej na objęciu przez Emitenta oraz Członka Zarządu Emitenta udziałów w Gameset;
2. podwyższeniu kapitału zakładowego Gameset;
3. zmianie umowy spółki Gameset;
4. emisji obligacji imiennych przez Emitenta;
5. nabyciu przez Gameset obligacji wyemitowanych przez Emitenta.

W przypadku osiągnięcia przez Gameset wyników w 2019 r. istotnie niższych od zakładanych w jej planie finansowym, Umowa Inwestycyjna przewiduje możliwość objęcia przez Emitenta dodatkowych udziałów, które pozwolą Emitentowi na osiągnięcie poziomu 33,6% udziału w kapitale zakładowym Gameset oraz ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Gameset.
W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej Emitent objął 60 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gameset, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1,8 mln zł. Z chwilą ich rejestracji, nowoutworzone udziały pozwolą Emitentowi na uzyskanie udziału 19,1% w kapitale zakładowym Gameset i ogólnej liczby głosów na jej zgromadzeniach wspólników. Osiągnięcie docelowego udziału 27,8% w Gameset nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 r. i umorzeniu udziałów jednego z dotychczasowych wspólników, bez obniżenia kapitału zakładowego.
W wykonaniu Umowy, Członek Zarządu Emitenta również objął nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Gameset.
Emitent informuje, że w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej w dniu 20 grudnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji 29 obligacji imiennych serii B o wartości nominalnej 50.000 zł każda o łącznej wartości 1,45 mln zł, oprocentowanych według stopy procentowej równej 6% w skali roku („Obligacje”). Termin wykupu Obligacji został ustalony na 30 czerwca 2019 r., z możliwością przedterminowego wykupu 14 Obligacji o łącznej wartości 0,7 mln zł po 30 kwietnia 2019 r.
Propozycja nabycia Obligacji została skierowana w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa”) do Gameset, który w dniu 20 grudnia 2019 r. przyjął propozycję nabycia wszystkich 29 Obligacji. Przydział i wydanie Obligacji nastąpi w dniu 1 lutego 2019 r., po wpłacie ceny za Obligacje przez Gameset.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-20 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2018-12-20 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl