REKLAMA

MEDIACAP S.A.: Informacja o planowanym połączeniu spółek zależnych Emitenta

2021-04-29 14:34
publikacja
2021-04-29 14:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Informacja o planowanym połączeniu spółek zależnych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 17 marca 2021 r., Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółki Grupa Freundschaft sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmująca") oraz Booost sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmowana").

Połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Na skutek połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

Ze względu na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej oraz posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym, na podstawie przepisów art. 516 k.s.h.

Zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej przez wspólników Spółki przejmowanej.

Emitent w terminie oraz na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa będzie podawał do wiadomości publicznej dalsze informacje na temat procesu połączenia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2021-04-29 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki