PILNE

MEDIACAP S.A.: Informacja o planowanym połączeniu spółek zależnych Emitenta

2020-05-29 14:13
publikacja
2020-05-29 14:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Informacja o planowanym połączeniu spółek zależnych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółki LTTM sp. z o.o. (dalej „Spółka przejmująca”) oraz Gamellon sp. z o.o. (dalej „Spółka przejmowana”).

Połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Na skutek połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

Ze względu na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej oraz posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym, na podstawie przepisów art. 516 k.s.h.

Zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej przez wspólników Spółki przejmowanej.

Emitent w terminie oraz na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa będzie podawał do wiadomości publicznej dalsze informacje na temat procesu połączenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2020-05-29 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki