REKLAMA

MEDAPP S.A.: Czwarte Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie MedApp S.A. dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

2020-11-23 11:48
publikacja
2020-11-23 11:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
MEDAPP S.A.
Temat
Czwarte Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie MedApp S.A. dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365157 _"Spółka"_, wzywa _po raz czwarty_ Akcjonariuszy Spółki, aby w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku złożyli w siedzibie Spółki w Krakowie _adres: Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków_ wszystkie posiadane przez siebie dokumenty akcji Spółki w celu umożliwienia ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _od poniedziałku do piątku_ w godzinach od 9:00 do 17:00. Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Krzysztof Mędrala Prezes Zarządu
2020-11-23 Michał Sosin Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki