REKLAMA

MDI ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2021-03-30 21:03
publikacja
2021-03-30 21:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
MDI_Energia_Skonsolidowane_SF_MSSF_31_12_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_GK_MDI_Energia_SA_za_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MDI_Energia_Sprawozdanie_z_badania_2020_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 259 061 179 513 57 901 41 730
II. Koszt własny sprzedaży 246 334 170 211 55 057 39 567
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 435 5 161 1 662 1 200
IV. Zysk (strata) brutto 6 182 4 369 1 382 1 016
V. Zysk (strata) netto 4 799 127 1 073 30
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,10 0,00 0,02 0,00
VIII. Aktywa trwałe 5 380 5 665 1 166 1 330
IX. Aktywa obrotowe 122 499 122 763 26 545 28 828
X. Kapitał własny 32 364 27 565 7 013 6 473
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 449 8 325 1 181 1 955
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 90 066 92 538 19 517 21 730
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,70 0,60 0,15 0,14
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 800 7 199 179 1 673
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 420 -551 -317 -128
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 646 -1 984 815 -461
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MDI Energia Skonsolidowane SF MSSF 31 12 2020-sig.pdfMDI Energia Skonsolidowane SF MSSF 31 12 2020-sig.pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za rok 2020
Sprawozdanie zarządu z działalności GK MDI Energia SA za 2020-sig.pdfSprawozdanie zarządu z działalności GK MDI Energia SA za 2020-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA w roku 2020
MDI Energia_Sprawozdanie z badania 2020 skonsolidowane.pdfMDI Energia_Sprawozdanie z badania 2020 skonsolidowane.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
2021-03-30 Piotr Gajek Członek Zarządu
2021-03-30 Przemysław Skwarek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Magdalena Bartkowiak Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki