REKLAMA

MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w związku z realizacją projektów OZE

2020-09-07 17:06
publikacja
2020-09-07 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-07
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w związku z realizacją projektów OZE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki MDI Energia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) Umowę o Kredyt Odnawialny w wysokości 10 mln zł („Kredyt”) z przeznaczeniem na realizacje projektów instalacji fotowoltaicznych.
Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 14 marca 2022 roku. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz cesja wierzytelności z tytułu realizowanych kontraktów na budowę instalacji fotowoltaicznych.
Warunki umowy Kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.
Informację o podpisaniu umowy Kredytu Spółka uznała za poufną ze względu na istotną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenia dla Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-07 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
2020-09-07 Przemysław Skwarek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki