REKLAMA

MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego

2021-07-08 14:35
publikacja
2021-07-08 14:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, że w dniu 08 lipca 2021 roku Emitent zawarł z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”) Umowę Limitu Kredytowego Wielocelowego („Umowa”).
Niniejszą Umową Bank udziela limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), w ramach którego udziela sublimitu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) oraz sublimitu kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 16.000.000 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) Limity udzielone zostały na okres do 07 lipca 2023 roku.
Zabezpieczenie Kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz przelew wierzytelności z kontraktów.
Umowa zawarta została w celu finansowania bieżącej działalności Emitenta, w celu uzupełnienia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Emitenta. Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.
Informację o zawarciu Umowy Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
2021-07-08 Przemyslaw Skwarek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki