3,4400 zł
0,00% 0,0000 zł
MDI Energia S.A. (MDI)

Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-27
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MDI Energia S.A. ("Spółka") informuje iż w dniu 27 czerwca 2019 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019 oraz 17/2019, na mocy których dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

W skład Rady Nadzorczej powołano:
- Jarosława Wikalińskiego,
- Grzegorza Kubicę,
- Michała Barłowskiego,
- Jarosława Karasińskiego,
- Marcina Iwaszkiewicza.

Według złożonych oświadczeń wybrani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie są członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej opublikowane zostały w Raportach bieżących 43/2015, 61/2015 oraz 3/2019.

Podstawa prawna:
§5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-27 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.