REKLAMA

MCI CAPITAL ASI S.A.: Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego we Wrocławiu

2021-11-25 19:43
publikacja
2021-11-25 19:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego we Wrocławiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021 z 29 października 2021 roku informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 roku, Sąd Najwyższy, ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Spółki przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego we Wrocławiu, której przedmiotem było rozpoznanie skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku w części oddalającej powództwo Spółki, tj. co do kwoty 26.631.829,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz skargi kasacyjnej pozwanego Skarbu Państwa – Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Sąd Najwyższy w wyroku oddalił obie skargi kasacyjne i zniósł między stronami koszty postępowania kasacyjnego.

Tym samym został utrzymany w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku, zasądzający na rzecz Spółki odszkodowanie od Skarbu Państwa z tytułu szkody polegającej na utracie wartości akcji spółki JTT Computer S.A. we Wrocławiu w kwocie 2.190.000,00 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 8 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty i oddalający powództwo ponad tę kwotę.

Więcej szczegółów dotyczących powództwa Spółki przeciwko Skarbowi Państwa zostało wskazanych w raporcie bieżącym numer 30/2018 z dnia 18 września 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-11-25 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki