REKLAMA

MBF GROUP S.A.: Zawarcie istotnej umowy ramowej w sprawie produkcji i sprzedaży rękawiczek pod marką MBF Medical NitrAG SoftTouch

2021-07-12 11:20
publikacja
2021-07-12 11:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-12
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy ramowej w sprawie produkcji i sprzedaży rękawiczek pod marką MBF Medical NitrAG SoftTouch
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 12 lipca 2021 r. Emitent otrzymał podpisaną zwrotnie Umowę ramową dotyczącą produkcji i sprzedaży rękawiczek pod marką MBF Medical NitrAG SoftTouch („Umowa”). Umowa została zawarta na wyłączność ze spółką AGL Grup Petrol Kozmetik Medikal z siedzibą w Istambule („AGL Grup Petrol”).

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy między Stronami w zakresie produkcji i sprzedaży asortymentu medycznego pod marką własną MBF Medical NitrAG SoftTouch, w tym rękawiczek ochronnych posiadających ochronę antywirusową, świadectwa zgodności CE, zgodnych z europejskimi normami EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3,4,5 i EN 420+A1 oraz spełniających dyrektywę unijną produktu medycznego 93/42/EEC lub 94/42/EEC. Zgodnie z Umową AGL Grup Petrol zobowiązał się do cyklicznych dostaw towarów pod marką MBF Medical NitrAG SoftTouch zgodnych ze specyfikacją poszczególnych zamówień. Umowa przewiduje symetryczne naliczanie kar umownych, które mogą zostać nałożone na: (a) Emitenta w przypadku opóźnienia odbioru dostawy towaru oraz (b) AGL Grup Petrol w przypadku opóźnienia w dostawie towaru – dla obu zdarzeń: 10.000 (dziesięć tysięcy) Euro za każdy dzień opóźnienia. Emitent posiada jedyne prawo do sprzedaży i dystrybucji produktów na terenie Polski i Europy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Dodatkowo Emitent informuje, że w trakcie prowadzenia negocjacji z AGL Grup Petrol dokonano zgłoszenia produktów będących przedmiotem Umowy do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co umożliwia ich natychmiastowe wprowadzenie do obrotu na terenie Polski. Produkty pod marką MBF Medical NitrAG SoftTouch posiadają własne projekty opakowań zgodne z zarejestrowanymi logotypami Emitenta oraz AGL Grup Petrol (w tym zastrzeżone znaki towarowe). Rękawiczki ochronne posiadają wszelkie wymagane prawem europejskim certyfikaty potwierdzające spełnienie normy w tym najwyższy stopień ochrony przed bakteriami, grzybami i wirusami (EN 374-5 Virus, przebadane zgodnie z ISO 16604:2004 metoda B). Zarząd Spółki bez zbędnej zwłoki przystąpi do wprowadzenia produktów na rynek polski oraz krajów ościennych. O wszelkich kluczowych kontraktach, dostawach lub zamówieniach Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.

Zawarcie Umowy związane jest z aktualizacją strategii rozwoju Emitenta, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2020 z dn. 2 października 2020 r. - w tym w szczególności w zakresie pośrednictwa oraz bezpośredniego obrotu hurtowego w zakresie produktów medycznych i leczniczych. Wprowadzenie produktów pod marką własną jest kolejnym etapem rozwoju i w ocenie Emitenta, z uwagi na otoczenie rynkowe oraz panujące na świecie wymogi sanitarne, Umowa powinna przyczynić się do wygenerowania znacznych przychodów finansowych, a tym samym pozytywnie wpłynąć na wynik Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Spółki zawiadamia, że wraz z Umową została podpisana Umowa o współpracy nienaruszająca przepisów prawa i nie podlegająca ujawnieniu (NCNDA) na mocy której Strony zobowiązały się współpracować na zasadzie wyłączności i z zachowaniem tajemnicy, co do pozyskanych informacji i kontaktów handlowych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji raportu z uwagi na jego istotność, kluczowe zdarzenie dla Spółki oraz fakt, że zawarcie Umowy może mieć znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-12 Janusz Czarnecki Prezes Zarządu Janusz Czarnecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki