1,0800 zł
-7,30% -0,0850 zł
MBF Group S.A. (MBF)

Wyrok Sądu w sprawie celowego działania na szkodę Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-13
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Wyrok Sądu w sprawie celowego działania na szkodę Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do Raportu ESPI nr 53/2018 z dn. 14 grudnia 2018 roku w sprawie podjęcia czynności w związku z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta, informuje, że w dn. 13 stycznia 2020 r. powziął informację o wydaniu wyroku nakazowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie IV Wydział Karny („Wyrok”).

Zgodnie z treścią Wyroku Sąd uznał, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i orzekł:

1. Oskarżonego uznać za winnego tego, że doprowadził Emitenta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 38.000 szt. akcji na okaziciela spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie, w zakresie zamiaru wywiązania się z umowy kupna przedmiotowych akcji i uregulowania za nie należności pieniężnej, czym działał na szkodę Emitenta. Na podstawie art. 286 § 1 k.k. (oszustwo) skazał oskarżonego, zaś na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. orzekł karę grzywny.

2. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w całości poprzez zapłatę na rzecz Emitenta kwoty 91.200 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych.

3. Na podstawie art. 626 § 1 k.p.k w zw. z art. 627 k.p.k. zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe.

Wyrok Sądu jest nieprawomocny. W przedmiotowej sprawie prokurator oprócz naprawienia szkody dodatkowo wnioskował o 2 (dwa) lata pozbawienia wolności dla oskarżonego. Wobec powyższego Emitent przeanalizuje możliwość złożenia sprzeciwu do Wyroku.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-13 Wojciech Ahnert Prezes Zarządu Wojciech Ahnert
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.