REKLAMA

MBF GROUP S.A.: Uprawomocnienie się w części wyroku w sprawie działania na szkodę Emitenta

2021-07-23 15:48
publikacja
2021-07-23 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Uprawomocnienie się w części wyroku w sprawie działania na szkodę Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 47/2020 z dn. 29. października 2020 roku, zawiadamia, że powziął informację o uprawomocnieniu się w części wyroku Sądu Rejonowego Warszawa-Praga w Warszawie z dn. 20. sierpnia 2020 roku (sygn. akt III K 1185/19) ("Wyrok").

Zarząd Spółki, w odniesieniu do wzmiankowanego wyżej raportu, przekazuje, iż Wyrok Sądu I instancji uprawomocnił się w zakresie obowiązku oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej na rzecz spółki MBF Group S.A. W związku z uprawomocnieniem Emitent wystąpił do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności celem wszczęcia egzekucji.

Dodatkowo Zarząd zawiadamia, że w pozostałej części wyrok został zaskarżony przez oskarżonego, tj. w części dotyczącej wielkości kary (Sąd skazał oskarżonego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 286 par. 1 w zw. z art. 12 par. 1 Kodeksu Karnego). Sprawa toczy się przez Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie pod sygn. akt VI Ka 1229/20.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na wcześniejsze komunikaty w zakresie prowadzonych czynności, powagę osądzonego czynu, a także możliwy wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-23 Janusz Czarnecki Prezes Zarządu Janusz Czarnecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki