MAXIPIZZA S.A.: Wydanie przez sąd wyroku w sprawie pozwu o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 5.09.2018 r. .

2020-08-05 13:39
publikacja
2020-08-05 13:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-05
Skrócona nazwa emitenta
MAXIPIZZA S.A.
Temat
Wydanie przez sąd wyroku w sprawie pozwu o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 5.09.2018 r. .
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 16.11.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 8.12.2018 r. Zarząd Maxipizza S.A. (Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Kielcach wydał wyrok w sprawie pozwu o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwały wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia, wniesiony w imieniu powódek – INC S.A. oraz Carpathia Capital S.A. Sąd w wyroku orzekł:
1.Stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
2.Stwierdzenie nieważności uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
3.Uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menedżerskiej Spółki.
Wyrok jest nieprawomocny. Spółka rozważa możliwość wniesienia apelacji od wyroku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-05 Paweł Molenda Prezes Zarządu Paweł Molenda
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki