REKLAMA

MAXIPIZZA S.A.: Utworzenie odpisu aktualizującego

2022-05-05 20:07
publikacja
2022-05-05 20:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-05
Skrócona nazwa emitenta
MAXIPIZZA S.A.
Temat
Utworzenie odpisu aktualizującego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 15/2021 z dnia 29.09.2021 oraz do raportu ESPI nr 17/2021 z dnia 1.10.2021r., dotyczącego kary umownej w wysokości 100 000,- Euro (sto tysięcy Euro ), naliczonej przez Spółkę firmie JBS Sylwia Norek zgodnie z postanowieniami umowy franchyzowej, Zarząd Maxipizza S.A. ("Spółka") informuje, że biegły rewident w trakcie prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok zalecił utworzenie odpisu aktualizującego na w/w naliczoną karę umowną, w związku z czym Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 100 000,- Euro na w/w karę umowną. Utworzony odpis aktualizujący wpłynie na wynik osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-05 Paweł Molenda Prezes Zarządu Paweł Molenda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki