REKLAMA
WEBINAR

MAXIMUS: Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia Honey Payment

2022-10-21 07:30
publikacja
2022-10-21 07:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-21
Skrócona nazwa emitenta
MAXIMUS
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia Honey Payment
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Maximus) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH), Honey Payment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Honey Payment) oraz udziałowcami Honey Payment umowę inwestycyjną, w której strony określiły warunki na jakich udziałowcy Honey Payment obejmą akcje nowej emisji Maximus.

Celem przygotowania do niniejszej transakcji, Maximus zobowiązana jest do dokonania splitu (podziału) akcji poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 1,00 zł do 0,10 zł. Następnie, w terminie 2 miesięcy od spełnienia się warunków związanych z przygotowaniem Honey Payment do transakcji (co ma nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2023 r.), Maximus przeprowadzi walne zgromadzenie, na którym zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie emisji nowej serii akcji z wyłączeniem prawa poboru, które zostaną zaoferowane udziałowcom Honey Payment w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów Honey Payment (strony przewidują, że akcje nowej emisji stanowić będą ok. 89% wszystkich akcji Maximus, w konsekwencji wartości Honey Payment szacowanej na bazie dokonanych wstępnych analiz na poziomie 300-400 mln zł).
W przypadku nieprzygotowania Honey Payment do niniejszej transakcji bądź nieobjęcia przez któregokolwiek z udziałowców nowej serii akcji Maximus oraz nieopłacenia ich udziałami Honey Payment w zakładanym terminie, Maximus będzie miał prawo do objęcia nowoutworzonych udziałów Honey Payment, stanowiących 5% kapitału zakładowego.

W okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do 6 miesięcy od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji nowej emisji Maximus (które zostaną opłacone udziałami Honey Payment), JRH zobowiązała się do niezbywania 51% posiadanych w Maximus akcji.
Każda ze stron ma możliwość odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku niewypełnienia lub naruszenia jej postanowień przez inną stronę umowy. Ponadto strony ustaliły kary umowne za niewypełnienia postanowień niniejszej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-21 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki