REKLAMA
JUŻ JUTRO

MAXIMUS: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

2022-06-30 23:28
publikacja
2022-06-30 23:28
Zarząd Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 r., w obecności notariusza Konrada Małachwieja z Kancelarii Notarialnej z Bielska-Białej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, natomiast zgłoszono sprzeciw do jednej z uchwał – w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Ponadto, Zgromadzenie nie podjęło żadnej z uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Lorkowi oraz Członkom Rady Nadzorczej - Pani Małgorzacie Rusin, Pani Teresie Lorek, Panu Romanowi Saneckiemu, Pani Ewie Lorek oraz Panu Jerzemu Nowak, z uwagi na oddane głosy wstrzymujące się.

Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki. Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

- Obecna treść §1 ust. 2 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.”

- Uchwalona treść §1 ust. 2 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

- Obecna treść §12 ust. 2 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, a także w Krakowie, Katowicach i w Warszawie.”

- Uchwalona treść §12 ust. 2 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, a także w Katowicach i w Warszawie.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220630_232832_0000142185_0000143805.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki