REKLAMA

MASTER PHARM S.A.: Oddalenie powództwa akcjonariusza o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia

2020-12-21 15:16
publikacja
2020-12-21 15:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-21
Skrócona nazwa emitenta
MASTER PHARM S.A.
Temat
Oddalenie powództwa akcjonariusza o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., informuje o powzięciu informacji, iż w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił w całości powództwo Gustford Holdings Limited z siedzibą w Nikozji o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 r. o numerach 3/24/06/2020, 4/24/06/2020 oraz 6/24/06/2020. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-21 Jacek Franasik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki