REKLAMA

MARVIPOL S.A.: Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu.

2017-08-04 21:20
publikacja
2017-08-04 21:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-04
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.
Temat
Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nawiązując do raportu bieżącego nr 60/2017 opublikowanego w dniu 3 sierpnia 2017 r., Marvipol S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2017 r. podmioty które złożyły oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia obligacji serii T i którym Emitent warunkowo przydzielił obligacje serii T, opłaciły obligacje serii T, a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [KDPW] dokonał ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia obligacji serii T na skutek realizacji instrukcji rozrachunku w dniu emisji. Tym samym w dniu 4 sierpnia 2017 roku doszło do emisji 8.008 sztuk obligacji na okaziciela serii T oferowanych przez Emitenta o wartości nominalnej 10.000 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 80.080.000 zł. Obligacje serii T zostały zarejestrowane w KDPW na podstawie uchwały nr 501/17 Zarządu KDPW z dnia 1 sierpnia 2017 r. Obligacjom serii T KDPW nadał kod PLMRVPL00156.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-04 Robert Pydzik Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki