4,4200 zł
-1,78% -0,0800 zł
Marvipol Development S.A. (MVP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GKMarDevSA_skonsolidowany_RR-2019_20200327.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_MD_-_oswiadczenia_-_20200326.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019
I. Aktywa 1274909 971566 299380 225946
II. Aktywa trwałe 262443 228281 61628 53089
III. Aktywa obrotowe 949092 724580 222870 168507
IV. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 63374 18705 14882 4350
V. Pasywa 1274909 971566 299380 225946
VI. Kapitał własny 483225 413338 113473 96125
VII. Zobowiązania długoterminowe 326325 282041 76629 65591
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 465359 276187 109278 64230
IX. Przychody netto ze sprzedaży 290784 266129 67596 62371
X. Koszt własny sprzedaży (223801) (204077) (52025) (47828)
XI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 66983 62052 15571 14543
XII. Koszty sprzedaży (8382) (9484) (1948) (2223)
XIII. Koszty ogólnego zarządu (34630) (26464) (8050) (6202)
XIV. Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć 64058 16266 14891 3812
XV. Pozostałe przychody operacyjne 10318 6831 2399 1601
XVI. Pozostałe koszty operacyjne (7823) (4156) (1819) (974)
XVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 90524 45045 21043 10557
XVIII. Przychody finansowe 5634 12756 1310 2990
XIX. Koszty finansowe (6506) (1894) (1512) (444)
XX. Podatek dochodowy (19765) (8598) (4595) (2015)
XXI. Zysk netto za rok obrotowy 69887 47309 16246 11087


I - VIII: pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu na dzień 31
grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2018
roku.IX - XXI: pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKMarDevSA_skonsolidowany_RR-2019_20200327.pdfGKMarDevSA_skonsolidowany_RR-2019_20200327.pdf Skonsolidowany Raport Roczny 2019 Marvipol Development S.A.
RN_MD - oświadczenia - 20200326.pdfRN_MD - oświadczenia - 20200326.pdf Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą Marvipol Development S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Mariusz Wojciech Książek Prezes Zarządu
2020-03-27 Mariusz Poławski Wiceprezes Zarządu
2020-03-27 Robert Pydzik Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Beata Cukrowska Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.