4,6400 zł
-3,33% -0,1600 zł
Marvipol Development S.A. (MVP)

Zmiany w składzie Zarządu Marvipol Development S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-09
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Marvipol Development S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757), Marvipol Development S.A. [Emitent; Spółka] informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 roku:
1) Pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Pan Mariusz Poławski złożył oświadczenie [Oświadczenie] o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Emitenta, ze skutkiem na dzień 31 marca 2020 r. W treści Oświadczenia zawarta jest informacja, iż rezygnacja następuje z powodu planu podjęcia nowych wyzwań zawodowych.
2) Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, mocą której działający w strukturze Emitenta od dnia 9 stycznia 2020 r. jako dyrektor zarządzający Pan Grzegorz Kawecki został ze skutkiem na dzień 1 kwietnia 2020 r. powołany do składu Zarządu Spółki na dwuletnią kadencję. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła jednocześnie Panu Grzegorzowi Kaweckiemu pełnienie od dn. 1 kwietnia 2020 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
3) Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, mocą której Członek Zarządu Pan Robert Pydzik został powołany do Zarządu na kolejną dwuletnią kadencję trwającą do dn. 15 stycznia 2022 r.


Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób powołanych w skład Zarządu Spółki:

(i) Pan Grzegorz Kawecki - Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Humanistycznym: Politologia i Prawo. W latach 1997 - 2006 Dyrektor Ekspansji i Marketingu ogólnopolskiej sieci sklepów KOMFORT. Zarządzając i współtworząc brand oraz politykę tej sieci, przyczynił się do osiągniecia pozycji lidera i sukcesu ponad 100 marketów z wyposażeniem wnętrz. W ramach grupy KOMFORT S.A. nadzorował i restrukturyzował pierwszą polską sieć sklepów wielkopowierzchniowych DIY. W latach 2006 - 2018 Wiceprezes Zarządu SGI S.A. i Prezes Zarządu SGI Sp. z o.o. - ogólnopolskiego dewelopera realizującego inwestycje mieszkaniowe, biurowe oraz centra handlowe w 6 miastach Polski. W 2019 roku doradzał giełdowym spółkom deweloperskim z zakresu tworzenia strategii działalności i optymalizacji procesów inwestycyjnych. Współpracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Instytut Kapitału Ludzkiego.
Pan Grzegorz Kawecki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Kawecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

(ii) Pan Robert Pydzik jest Absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi ze specjalizacją ekonometria i statystyka. Jego obszar zainteresowań koncentruje się na zagadnieniach dotyczących finansów, rynku deweloperskiego, rynku kapitałowego oraz zarządzania. Z rynkiem finansowym i deweloperskim związany jest od 1991 r. Pełnił wiele funkcji w spółkach kapitałowych, w tym spółkach publicznych oraz instytucjach finansowych. M.in. był zastępcą dyrektora Departamentu Skarbu w PKO BP, zasiadał w zarządzie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego w spółce Synergia 99. Prowadząc działalność na własny rachunek współpracował z podmiotami funkcjonującymi w różnych branżach, m.in. w zakresie doradztwa strategicznego, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej, doradztwa transakcyjnego. Zasiadał w organach wielu podmiotów, również w formule interim management, w tym działających w branży deweloperskiej. W latach 2014-2017 współpracował z Grupą Kapitałową WIKANA S.A., jako dyrektor finansowy oraz prezes zarządu. Od maja 2017 r. związany jest z Grupą Kapitałową Marvipol Development, w tym zasiada w zarządach spółek zależnych od Emitenta, gdzie pełni funkcję członka zarządu.
Pan Robert Pydzik prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Pydzik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.


Wobec powyższego od dnia 1 kwietnia 2020 roku skład Zarządu Emitenta będzie następujący:
Mariusz Wojciech Książek – Prezes Zarządu,
Grzegorz Kawecki – Wiceprezes Zarządu,
Robert Pydzik – Członek Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-09 Robert Pydzik Pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.