REKLAMA

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umów kredytowych w ramach projektu deweloperskiego w Warszawie

2021-07-19 15:03
publikacja
2021-07-19 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-19
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie umów kredytowych w ramach projektu deweloperskiego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Marvipol Development SA [Emitent] informuje o zawarciu 19 lipca 2021 roku przez Marvipol Narwik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca] – jednostkę zależną Emitenta, dwóch umów kredytowych [Umowy] z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank].

Na mocy zawartych Umów, Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu nieodnawialnego w kwocie do 74.000.000,00 PLN [Kredyt 1]; oraz kredytu odnawialnego w kwocie do 3.000.000,00 PLN [Kredyt 2].

Kredyt 1 przeznaczony zostanie przez Kredytobiorcę na finansowanie i refinansowanie budowy projektu deweloperskiego mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Narwik pod nazwą „Lazurowa Concept” [Projekt]. Kredyt 2 zostanie przeznaczony na sfinansowanie i refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu.

Oprocentowanie oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR powiększoną o marżę Banku.

Dzień ostatecznej spłaty Umów został określony na 31 marca 2024 roku.

Kredytobiorca oraz Emitent udzieliły standardowych zabezpieczeń dla tego typu umów, w tym Kredytobiorca ustanowi hipotekę umowną do kwoty 115.500.000,00 PLN na rzecz Banku na nieruchomości, na której jest zrealizowany Projekt.

Postanowienia Umów nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-19 Grzegorz Kawecki Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki