5,2000 zł
6,56% 0,3200 zł
Marvipol Development S.A. (MVP)

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce realizującej projekt magazynowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce realizującej projekt magazynowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o powzięciu informacji, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostka zależna Emitenta [Marvipol Logistics] oraz PG Dutch Holding I B.V., tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 84 sp. z o.o. [Zbywcy], zawarły z Maeric I S.à.r.l., spółką działającą pod prawem luksemburskim [Nabywca] przedwstępną umowę sprzedaży udziałów [Umowa].
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Zbywców na rzecz Nabywcy wszystkich udziałów w spółce PDC Industrial Center 84 sp. z o.o., która to spółka jest podmiotem realizującym projekt magazynowy pod nazwą „Szczecin East II” zlokalizowany w miejscowości Szczecin [Projekt], w tym 68 udziałów stanowiących 68% kapitału zakładowego spółki PDC Industrial Center 84 sp. z o.o. należących do Marvipol Logistics S.A.
Informacje nt. Projektu zostały zamieszczone m.in. w raporcie Emitenta za III kwartał 2019 roku przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 15 listopada 2019 roku.
Wstępna cena sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol Logistics wynosi ok. 7 129 524,57 EUR, co stanowi równowartość ok. 30 497 967,25 PLN (wg kursu z dnia zawarcia Umowy) i została ustalona w oparciu o wycenę aktywów Projektu pomniejszych o zobowiązania na dzień 31 lipca 2019 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że wskazana powyżej cena sprzedaży udziałów zostanie uaktualniona na dzień sprzedaży udziałów w oparciu o wycenę aktywów Projektu pomniejszych o zobowiązania na dzień sprzedaży udziałów i może w związku z tym ulec znaczącej zmianie. Wskazana powyżej cena sprzedaży udziałów stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania Grupy Kapitałowej Marvipol w realizację Projektu. Kwota ta, powiększona o przychody finansowe, po dokonaniu niezbędnych korekt oraz po uwzględnieniu wcześniej rozpoznanego wyniku do dnia 30 września 2019 roku w kwocie 17 355 tys. PLN, zostanie ujawniona w skonsolidowanym wyniku finansowym Emitenta w okresie, w którym nastąpi finalizacja transakcji.
Termin zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów został wyznaczony najpóźniej na dzień 31 marca 2020 roku. Zawarcie umowy przyrzeczonej poprzedzone będzie koniecznością wystąpienia szeregu okoliczności oraz zdarzeń o charakterze formalnym oraz prawnym.
Nabywca nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zbywcami.
Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych w wysokości 500 000 EUR płatnych zarówno przez Zbywców, jak i Nabywców, w przypadku nie zawarcia w wyznaczonym terminie umowy przyrzeczonej.
Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do możliwości rozwiązania lub odstąpienia od niej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Robert Pydzik Pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.