REKLAMA

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę realizującą projekt magazynowy

2020-02-19 20:25
publikacja
2020-02-19 20:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-19
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę realizującą projekt magazynowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent], w nawiązaniu do Raportów bieżących nr 06/2018 i 32/2018 opublikowanych odpowiednio w dn. 6 lutego i 1 sierpnia 2018 r., niniejszym informuje o zawarciu w dniu 19 lutego 2020 r. przez LaSalle Investment Management KVG mbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH) z siedzibą w Monachium, działającą we własnym imieniu na rachunek funduszu nieruchomości „LaSalle E-REGI” [Kupujący], jako kupującym i spółkę PDC Industrial Center 82 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Spółka Celowa], jako sprzedającym, będącą wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostki zależnej Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Amsterdamie, przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości [Umowa Przedwstępna], na której Spółka Celowa realizuje projekt logistyczno-magazynowy.

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży [Umowa Przyrzeczona] prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o obszarze 2,28 ha, położonej w gminie Michałowice, w okolicy Warszawy [Nieruchomość]. Na Nieruchomości Spółka Celowa prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą najmu Nieruchomości lub jej części. Wstępna cena sprzedaży Nieruchomości wynosi ok. 14 mln EUR netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług. Jednocześnie Emitent informuje, że wskazana cena sprzedaży zostanie uaktualniona na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej, stosownie do mechanizmu wskazanego w treści Umowy Przedwstępnej.

Zawarcie Umowy Przyrzeczonej powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2020 r., przy czym termin ten może zostać przedłużony, na zasadach wskazanych w Umowie Przedwstępnej. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej poprzedzone będzie koniecznością wystąpienia szeregu okoliczności oraz zdarzeń o charakterze formalnym oraz prawnym, w tym uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających, w szczególności od uzyskania interpretacji podatkowych.

Kupujący oraz Spółka Celowa mogą odstąpić od Umowy Przedwstępnej w przypadkach określonych w Umowie Przedwstępnej, związanych z brakiem realizacji określonych w niej postanowień.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty przez Spółkę Celową kar umownych w przypadkach wskazanych i płatnych na zasadach wskazanych w treści Umowy Przedwstępnej.

Pozostałe warunki Umowy Przedwstępnej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

O zawarciu Umowy Przyrzeczonej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-19 Robert Pydzik Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki