REKLAMA

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie aneksu i nowacji do umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Warszawy

2021-05-05 15:19
publikacja
2021-05-05 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie aneksu i nowacji do umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Warszawy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zawarcia umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego, Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 5 maja 2020 r. przez PDC Industrial Center 130 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], będącą wspólnym przedsiębiorstwem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta, PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Investar Financial Corporation z siedzibą w Irving, Texas, USA, aneksu i nowacji [Aneks i Nowacja] do umowy kredytu [Umowa, Kredyt] zawartej w dniu 24 kwietnia 2020 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank].

Przedmiotem Aneksu i Nowacji jest w szczególności postanowienie o zwiększeniu łącznej kwoty Kredytu, przy czym przyjęto, że zwiększenie to będzie miało formę kredytowania drugiej fazy projektu magazynowego.
Zgodnie z powyższym Kredyt będzie przez Bank wypłacany w formie:

1) Transzy Budowlanej, która w fazie I obejmuje kwotę do 16.196.707 EUR, a w fazie II kwotę do 12.178.800 EUR, tj. w łącznej kwocie do 28.375.507 EUR;
2) Transzy Inwestycyjnej, która w fazie I obejmuje kwotę do 16.196.707 EUR, a w fazie II kwotę do 12.178.800 EUR, tj. w łącznej kwocie do 28.375.507 EUR;
3) Transzy VAT, która w fazie I obejmuje kwotę do 17.000.000 PLN, a w fazie II kwotę do 11.900.000 PLN, tj. w łącznej kwocie do 28.900.000 PLN.

Przeznaczenie poszczególnych transz nie uległo zmianie.

Data ostatecznej spłaty Transzy Budowlanej została ustalona dla fazy I na 24 kwietnia 2022 roku, zaś dla fazy II na 30 grudnia 2022 roku lub na dzień przypadający 18 miesięcy od dnia podpisania Aneksu i Nowacji, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.
Data ostatecznej spłaty Transzy Inwestycyjnej została ustalona na dzień przypadający 60 miesięcy od dnia wykorzystania środków z Transzy Inwestycyjnej, jednakże nie później niż 24 kwietnia 2027 roku dla fazy I oraz nie później niż 30 grudnia 2027 roku dla fazy II.
Data ostatecznej spłaty Transzy VAT została ustalona na dzień ostatecznej spłaty Transzy Budowlanej.

W zakresie zabezpieczenia spłaty Kredytu zmianie uległy sumy hipotek w ten sposób, że:
- wynosząca dotychczas 24.295.060,50 EUR suma hipoteki o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowionej przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, zostaje zwiększona do 42.563.260,50 EUR,
oraz
- wynosząca dotychczas 25.500.000,- PLN suma hipoteki o drugim pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowionej przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, zostaje zwiększona do 43.350.000,- PLN.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy znaczącym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Grzegorz Kawecki Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki