REKLAMA

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad określonych spraw

2021-05-04 20:26
publikacja
2021-05-04 20:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad określonych spraw
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent; Spółka] informuje, że w dniu 4 maja 2021 roku wpłynął do Spółki wniosek Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki uchwał w przedmiocie:
1) wstrzymania stosowania polityki dywidendowej w stosunku do dywidendy za rok obrotowy 2020;
2) przyznania dywidendy na akcje w wysokości 0,95 PLN (dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Wniosek nie zawiera projektów uchwał, jednak zawiera uzasadnienie. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem od chwili uchwalenia polityki dywidendowej sytuacja ekonomiczna, biznesowa i rynkowa Spółki uległa zmianie. Spółka m. in. rozpoczęła pakietową sprzedaż mieszkań do funduszu, co spowodowało polepszenie jej sytuacji płynnościowej. Spółce udało się pozyskać stabilne finansowanie dłużne. Ponadto, Spółka osiągnęła historycznie najwyższy wynik finansowy, zwiększyła również kapitały własne, co pozwala jej na dołączenie do grona innych deweloperów hojnie dzielących się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami.

Wnioskodawca zwraca się do Zarządu Emitenta o umieszczenie stosownych projektów uchwał w propozycji porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Grzegorz Kawecki Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki