REKLAMA

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-31 09:55
publikacja
2020-01-31 09:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], Marvipol Development S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

- Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 27 marca 2020 r.
- Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 27 marca 2020 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 29 maja 2020 r.
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 28 sierpnia 2020 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 27 listopada 2020 r.

Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta oświadcza, że zamierza przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne, w których zamieszczona będzie kwartalna informacja finansowa zawierająca informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia, oraz skonsolidowany raport półroczny, w którym zamieszczone będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania.

Dodatkowo, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta oświadcza, że nie będzie przekazywać raportów kwartalnych odpowiednio za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Robert Pydzik Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki