MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji deweloperskiej

2020-07-03 19:30
publikacja
2020-07-03 19:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji deweloperskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nawiązując do raportu bieżącego nr 48/2018 z dn. 15 listopada 2018 r. dotyczącego nabycia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji deweloperskiej w Warszawie, Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu przez Riviera Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jednostkę zależną Emitenta [Kupujący] z osobą prawną niepowiązaną z Grupą Kapitałową Marvipol Development S.A. [Sprzedający], w dniu 3 lipca 2020 r., umowy sprzedaży [Umowa].
Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,1 ha, będącej przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości opisanej w ww. raporcie bieżącym nr 48/2018, zlokalizowanej w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, wraz z prawem własności wzniesionych na tym gruncie budynków [Nieruchomość], za cenę 2,4 mln zł netto.
Zamierzeniem Kupującego jest zrealizowanie na Nieruchomości inwestycji mieszkaniowej.
Warunki, na jakich doszło do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Grzegorz Kawecki Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki