REKLAMA

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 25/2021 z dn. 5 maja 2021 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

2021-05-12 14:59
publikacja
2021-05-12 14:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210512_RBMD-252021K_-_zal.1_-_ogloszenie_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210512_RBMD-252021K_-_zal.2_-_projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210512_RBMD-252021K_-_zal.3_-_Sprawozdanie_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210512_RBMD-252021K_-_zal.4_-_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_GKMD.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021 k
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 25/2021 z dn. 5 maja 2021 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] zwołuje na dzień 1 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development Spółka Akcyjna.

Korekta polega na uzupełnieniu listy załączników do korygowanego raportu o dwa będące przedmiotem obrad walnego zgromadzenia dokumenty istotne dla podejmowanych przez walne zgromadzenie uchwał, tj. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 – zgodnie z opinią Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, doręczoną Emitentowi w dniu 12 maja 2021 r.

Emitent informuje jednocześnie, iż obydwa ww. dokumenty zostały w dniu 5 maja 2021 r., tj. w dniu publikacji Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [Ogłoszenie], przekazane do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta – zgodnie z informacją podaną w treści Ogłoszenia, jak też informacją podaną podczas rejestrowania walnego zgromadzenia we właściwej aplikacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Załączniki
Plik Opis
20210512_RBMD-252021K_-_zał.1 - ogłoszenie_ZWZ.pdf20210512_RBMD-252021K_-_zał.1 - ogłoszenie_ZWZ.pdf Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
20210512_RBMD-252021K_-_zał.2 - projekty_uchwał_ZWZ.pdf20210512_RBMD-252021K_-_zał.2 - projekty_uchwał_ZWZ.pdf Projekty uchwał
20210512_RBMD-252021K_-_zał.3 - Sprawozdanie RN.pdf20210512_RBMD-252021K_-_zał.3 - Sprawozdanie RN.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok
20210512_RBMD-252021K_-_zał.4 - Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach GKMD.pdf20210512_RBMD-252021K_-_zał.4 - Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach GKMD.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Grzegorz Kawecki Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki