4,5400 zł
0,89% 0,0400 zł
Marvipol Development S.A. (MVP)

Emisja niezabezpieczonych obligacji serii AA Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-18
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Emisja niezabezpieczonych obligacji serii AA Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 07/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., informuje, iż w dniu 18 marca 2020 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii AA o łącznej wartości nominalnej 7.308.000 PLN [Obligacje].
Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) [Rozporządzenie 2017/1129] poprzez kierowanie propozycji nabycia do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000,00 EUR, w sposób, który stanowi publiczną ofertę papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129., dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.
Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:
1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria AA;
2. Wielkość emisji – 7.308 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 7.308.000 PLN;
3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji – 1.000,00 PLN;
4. Wykup obligacji nastąpi w dniu 11 lutego 2023 roku, tj. po upływie 34 miesięcy i 25 dni od dnia przydziału Obligacji. W dniu płatności odsetek przypadającym na 1 rok przed dniem wykupu (tj. 11 lutego 2022 roku) Emitent przeprowadzi częściowy wykup 30% łącznej liczby wyemitowanych Obligacji;
5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone zgodnie z warunkami emisji obligacji;
6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 11 sierpnia 2020 r., 11 lutego 2021 r., 11 sierpnia 2021 r., 11 lutego 2022 r., 11 sierpnia 2022 r. i 11 lutego 2023 r.
7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;
8. Zarząd Emitenta zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.;
9. Cel emisji Obligacji nie został określony; Emitent planuje, aby środki z niej pozyskane zostały przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów z Grupy, w szczególności na zakup gruntów pod projekty deweloperskie i logistyczno-magazynowe oraz wkład własny w realizowanych i planowanych projektach deweloperskich i logistyczno-magazynowych.

Ponadto Emitent wskazuje, iż jego zamiarem jest przeprowadzenie procesu asymilacji Obligacji z obligacjami serii Z, o której to emisji obligacji serii Z Emitent informował raportem bieżącym nr 07/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-18 Robert Pydzik Pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.