REKLAMA

MAKRUM S.A.: Nabycie aktywów znaczących - majątku upadłej Stoczni POMERANIA Sp. z o.o. w Szczecinie

2008-01-04 18:00
publikacja
2008-01-04 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2008
Data sporządzenia: 2008-01-04
Skrócona nazwa emitenta
MAKRUM S.A.
Temat
Nabycie aktywów znaczących - majątku upadłej Stoczni POMERANIA Sp. z o.o. w Szczecinie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MAKRUM S.A. w Bydgoszczy ( Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2007 z dnia 07 grudnia 2007r. informuje, iż w dniu 04 stycznia 2008 r. została zawarta z Syndykiem masy upadłości Stoczni "POMERANIA" Sp. z o.o. w Szczecinie (Sprzedający ) umowa sprzedaży na rzecz Spółki przedsiębiorstwa upadłego Stoczni "Pomerania" Sp. z o.o. w Szczecinie (Stocznia ) w całości w skład którego wchodzi: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, prawo wieczystego użytkowania 3 nieruchomości gruntowych oraz własności budynków i budowli znajdujących się na tych nieruchomościach położonych w granicach portu morskiego w Szczecinie, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy ww nieruchomości, 150 udziałów w "Pomerania Service" Sp. z o.o. w Szczecinie o wartości nominalnej PLN 1000 każdy, przysługujące upadłemu licencje i zezwolenia, ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Stoczni.

Wyżej wymieniona umowa została zawarta w następstwie wykonania zawartej w dniu 12 czerwca 2007 r. przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłej Stoczni Pomerania w Szczecinie

Cena sprzedaży przedsiębiorstwa, obejmująca swoim zakresem również nabycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości i własność budynków wynosi PLN 18.675.000,00.

Pomiędzy Spółką i osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a Sprzedającym nie występują powiązania o charakterze osobowym lub majątkowym.

Nabycie przedsiębiorstwa Stoczni zostało sfinansowane ze środków z emisji akcji serii F Spółki.

Nabywany majątek Stoczni był wykorzystywany w działalności gospodarczej Stoczni polegającej na: produkcji statków, działalności usługowej w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających, produkcji konstrukcji metalowych, usług w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, wynajmie nieruchomości, wynajmie pozostałych środków transportu lądowego. Spółka planuje kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania nabytych aktywów.

Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-01-04 Dariusz Szczypiński Członek Zarządu
2008-01-04 Stanisław Reszkowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki