REKLAMA

MABION S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020

2021-04-13 16:42
publikacja
2021-04-13 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2020. Raport zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2021 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony był na dzień 15 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject matter


Change of the publication date of the annual report for 2020


Legal basis


Article 56.1 (2) of the Act on Public Offering – current and periodical
information


Content of the report:


The Management Board of Mabion S.A. informs about the change of making
public the


annual report for 2020. The report shall be published on 30 April 2021.
In accordance with


the content of Current Report no. 1/2021 of 5 January 2021, the original
publication date


according to the said report was set to 15 April 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-13 Dirk Kreder Prezes Zarządu Dirk Kreder
2021-04-13 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2021-04-13 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2021-04-13 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki