REKLAMA
RPP

MABION S.A.: Zgoda komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na udzielenie Spółce finansowania

2022-10-18 15:55
publikacja
2022-10-18 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-18
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Zgoda komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na udzielenie Spółce finansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. (“Spółka”,“Emitent”) informuje, iż w dniu 18 października 2022 roku powziął informację o zgodzie komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") na udzielenie Spółce finansowania w postaci zabezpieczonego kredytu długoterminowego na kwotę 15 mln USD (“Kredyt”).

Celem Kredytu ma być w szczególności sfinansowanie rozbudowy i modernizacji obecnego zakładu Emitenta zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim. Inwestycja ta związana jest z realizacją komercyjnej produkcji kontraktowej, na podstawie umowy z Novavax, Inc., o której Spółka informowała m.in. w raportach bieżących nr 52/2021 z dnia 8 października 2021 r. oraz nr 31/2022 z dnia 22 września 2022 r., a także realizacją innych potencjalnych projektów CDMO (podmiot prowadzący kontraktowe wytwarzanie i rozwój, ang. Contract Development and Manufacturing Organization). Finansowanie, zgodnie z uzgodnieniami będzie również częściowo przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia.

Kredyt ma zostać udzielony przez EBOR na okres 2 lat od daty podpisania umowy, z możliwością wcześniejszej spłaty. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce SOFR, powiększonej o marżę EBOR.

Uzyskanie zgody komitetu kredytowego EBOR stanowi etap pośredni procesu pozyskania finansowania, nie jest tożsame z jego zakończeniem i zobowiązaniem EBOR do uruchomienia środków. Dostępność finansowania będzie uzależniona m.in. od zawarcia umowy kredytowej z EBOR, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem oraz od spełnienia warunków zawieszających, w tym ustanowienia stosownych zabezpieczeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-18 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2022-10-18 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
2022-10-18 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki