REKLAMA

MABION S.A.: Zawarcie umowy na dostawę czterech bioreaktorów do zakładu wytwórczego Spółki

2021-11-30 15:28
publikacja
2021-11-30 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dostawę czterech bioreaktorów do zakładu wytwórczego Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2021 r. zawarł ze spółką Adolf Kühner AG z siedzibą w Szwajcarii („Dostawca”) umowę zakupu czterech bioreaktorów o pojemności 2500 litrów każdy wraz usługami dodatkowymi („Umowa”).

W ramach Umowy Dostawca wyprodukuje i dostarczy Spółce cztery bioreaktory zgodne z określoną w Umowie specyfikacją, z czego dwa z nich będą stanowić element drugiej linii wytwórczej, a dwa kolejne posłużą do wymiany istniejących bioreaktorów w ramach modernizacji zakładu Spółki.

Dostawca będzie odpowiedzialny za uruchomienie i konfigurację urządzeń w zakładzie wytwórczym Spółki w Konstantynowie Łódzkim oraz za przeszkolenie pracowników Spółki. Zamówione urządzenia mają spełniać wymagania zarówno europejskie, jak i amerykańskie w zakresie GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania).

Zakup powyższych bioreaktorów pozwoli na podwojenie obecnych mocy wytwórczych Spółki i jest zgodny z planami rozwojowymi Spółki, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących i okresowych, w tym m.in. w raporcie bieżącym nr 52/2021 z dnia 8 października 2021 roku. Rozbudowa mocy wytwórczych w pierwszej kolejności umożliwi zwiększenie produkcji kontraktowej antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19 na rzecz Novavax, Inc., a łącznie z rozważaną budową nowej fabryki wyposażonej w dodatkowe bioreaktory pozwoli na zabezpieczenie mocy wytwórczych pod planowane usługi kontraktowego wytwarzania na rzecz kolejnych partnerów biznesowych, jak również na potrzeby przyszłej produkcji leku MabionCD20 po pozytywnym zakończeniu procedury rejestracyjnej w Europejskiej Agencji Leków.

Wartość netto Umowy wynosi 2,3 mln euro. Zakup urządzeń zostanie sfinansowany ze środków własnych Spółki i wchodzi w skład łącznych niezbędnych nakładów inwestycyjnych na poziomie 45-50 mln zł, których wydatkowanie jest planowane z przeznaczeniem na aparaturę procesową i analityczną do zwiększenia mocy wytwórczych w istniejącym zakładzie. Montaż, instalacja i rozruch urządzeń zostanie zakończony w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Spółka oczekuje, iż nowe bioreaktory będą zdolne do pracy wytwórczej od 2 kwartału 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2021-11-30 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2021-11-30 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2021-11-30 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki