REKLAMA

MABION S.A.: Wypowiedzenie umowy o współpracy zawartej z Mylan Ireland Ltd.

2021-11-17 18:46
publikacja
2021-11-17 18:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-17
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Wypowiedzenie umowy o współpracy zawartej z Mylan Ireland Ltd.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do przekazywanych w raportach bieżących i okresowych informacji dotyczących współpracy Mabion S.A. („Spółka”) z Mylan Ireland Ltd. („Mylan”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 17 listopada 2021 roku otrzymał od Mylan oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o współpracy („Umowa”, ang. Development and Commercialization Agreement), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku. Wypowiedzenie Umowy następuje z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia.

Spółka przypomina, iż w wyniku zawartego w kwietniu 2021 roku aneksu do Umowy Mylan pozostawał jedynie niewyłącznym partnerem dystrybucyjnym Spółki w zakresie leku MabionCD20 tylko w wybranych krajach na takich obszarach jak m.in. Australia, Nowa Zelandia, Meksyk, Ameryka Środkowa, południowa Afryka, południowo-wschodnia Azja. Tym samym kluczowe prawa do sprzedaży leku MabionCD20 na obszarze Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych pozostawały i pozostają własnością Spółki oraz mogą być przedmiotem komercjalizacji w przyszłości w zależności od potrzeb i decyzji Spółki.

Rozwiązanie Umowy nie niesie obecnie za sobą dla Spółki konieczności dokonywania płatności lub dodatkowych zobowiązań finansowych. Wszelkie dotychczasowe płatności pomiędzy stronami zostały rozliczone na podstawie aneksu, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 35/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Niniejszym Spółka informuje, iż obecnie posiada pełną i niezbędną elastyczność w komercjalizacji MabionCD20 na wszystkich rynkach, co może mieć pozytywny wpływ na realizację procesu pozyskania inwestora strategicznego przez Spółkę, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2021-11-17 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki