REKLAMA

MABION S.A.: Wypowiedzenie przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. - badania nad nową generacją leków"

2022-10-26 22:20
publikacja
2022-10-26 22:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-26
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Wypowiedzenie przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. - badania nad nową generacją leków"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. - badania nad nową generacją leków" (odpowiednio „Umowa” i „Projekt”) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz kolejnych raportów dotyczących Projektu, w tym raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia aneksu do Umowy, Zarząd Mabion S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dziś podjął decyzję o wypowiedzeniu Umowy o dofinansowanie.

Wypowiedzenie Umowy związane jest z rozważaną przez Spółkę zmianą zakresu planowanej inwestycji oraz brakiem możliwości realizacji Projektu na warunkach i w terminie przewidzianym w Umowie o dofinansowanie. Zgodnie z Umową całkowity koszt realizacji Projektu został określony w 2018 roku na ok. 173 mln zł, a wartość dofinansowania wynosiła ok. 63 mln zł, z czego do dzisiaj Spółka wykorzystała płatności w łącznej wysokości ok. 0,3 mln zł.

Jednocześnie Spółka podkreśla, iż wypowiedzenie Umowy o dofinansowanie nie oznacza rezygnacji Spółki z budowy nowego zakładu Mabion II, stawiając przede wszystkim na istotne zwiększanie zdolności wytwórczych i analitycznych na rzecz klientów zewnętrznych. Spółka prowadzi obecnie prace nad aktualizacją strategii rozwoju, w której zostaną ujęte również rozstrzygnięcia dotyczące wizji dalszej rozbudowy mocy wytwórczych i badawczo-rozwojowych Spółki, uwzględniające rozwój w obszarze CDMO i adekwatne do obecnych oraz przewidywanych potrzeb i możliwości Spółki. O przyjęciu zaktualizowanej strategii rozwoju Spółka poinformuje w trybie raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-26 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2022-10-26 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2022-10-26 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki