REKLAMA

MABION S.A.: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2019-11-18 13:54
publikacja
2019-11-18 13:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Notyfikacja_S.Jaros_warranty.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Notyfikacja_SJaros_akcje.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-18
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18.11.2019 roku otrzymał powiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Pana Sławomira Jarosa – Członka Zarządu Mabion S.A. o transakcjach dokonanych na instrumentach finansowych Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Notyfikacja S.Jaros warranty.pdfNotyfikacja S.Jaros warranty.pdf Notyfikacja zapisu na warranty subskrypcyjne
Notyfikacja SJaros akcje.pdfNotyfikacja SJaros akcje.pdf Notyfikacja objęcia akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report content:


The Management Board of Mabion S.A. (Company) informs that on 18.11.2019
notifications on transactions carried out on the Company's financial
instruments from a person discharging managerial responsibilities in the
Company, i.e. Mr. Sławomir Jaros - Member of the Management Board of
Mabion S.A. was received. The Company conveys the content of the
notifications in attachment to this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2019-11-18 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki